Το CutRite είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βελτιστοποίησης κοπής. Δημιουργεί σχέδια κοπής τα οποία μπορούν να σταλούν σχεδόν σε όλους τους τύπους τεμαχιστικών μηχανών.

Υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε βιβλιοθήκες για τα υλικά μας και τα έτοιμα προϊόντα μας και όλα αυτά παραμετρικά.

Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά κάποιες από τις εργασίες που αναλαμβάνουμε:

  • Εγκατάσταση του προγράμματος και διασύνδεση με την μηχανή.
  • Δημιουργία ετικετών Barcode τόσο για τα τεμάχια όσο και για τα προϊόντα.
  • Διασύνδεση με συστήματα ERP.
  • Εκπαίδευση του βασικού προγράμματος.
  • Εκπαίδευση στις επιπλέον ενότητες όπως Part and Produst module, Destacking module, CNC and Nesting module.
Cutrite patterns
Cutrite reports
Cutrite library