Το CutRite είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βελτιστοποίησης κοπής. Δημιουργεί σχέδια κοπής τα οποία μπορούν να σταλούν σχεδόν σε όλους τους τύπους τεμαχιστικών μηχανών.

Υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε βιβλιοθήκες για τα υλικά μας και τα έτοιμα προϊόντα μας και όλα αυτά παραμετρικά.

Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά κάποιες από τις εργασίες που αναλαμβάνουμε:

  • Εγκατάσταση του προγράμματος και διασύνδεση με την μηχανή.
  • Δημιουργία ετικετών Barcode τόσο για τα τεμάχια όσο και για τα προϊόντα.
  • Διασύνδεση με συστήματα ERP.
  • Εκπαίδευση του βασικού προγράμματος.
  • Εκπαίδευση στις επιπλέον ενότητες όπως Part and Produst module, Destacking module, CNC and Nesting module.
Cutrite patterns
Cutrite reports
Cutrite library
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin