Εκπαίδευση

Υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης στο χώρο του πελάτη σε προγράμματα βελτιστοποίησης κοπής και σχεδιασμού προϊόντων και σανιδοτεμαχίων. Εκτός από την εκπαίδευση γίνετε παραμετροποίηση των προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και διασύνδεση με εμπορικά προγράμματα και συστήματα ERP.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

  • Εγκατάσταση, εκπαίδευση και παραμετροποίηση του προγράμματος βελτιστοποίησης κοπής CutRite V9, το οποίο εκτός από τις μηχανές Holzma του Homag Group, μπορεί να συνδεθεί και με άλλες τεμαχιστικές όπως Schelling, Giben, SCM.
  • Εκπαίδευση στο σχεδιαστικό πρόγραμμα WoodWop.
  • Εκπαίδευση στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Wood Design.
  • Εκπαίδευση εισαγωγής προγραμμάτων DXF από το AutoCAD στο σχεδιαστικό.
  • Εγκατάσταση βιομηχανικού Barcode Printer στην μηχανή.
  • Εγκατάσταση Barcode Scanner.
Πρόγραμμα βελτιστοποίησης κοπής CutRite
Σχέδια από πρόγραμμα βελτιστοποίησης κοπής CutRite
Εύκολο πρόγραμμα σχεδιασμού Woodwop
Εισαγωγή προγραμμάτων από το AutoCAD στο Woodwop