Επισκευή βιομηχανικών υπολογιστών Weeke

Αναλαμβάνουμε την επισκευή όλων των Weeke Power Controls είτε για CNC είτε για πολυτρύπανα που είναι κατασκευασμένοι συνήθως από την Beckhoff αλλά και παλαιότερους από άλλους κατασκευαστές.

Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά κάποιες από τις εργασίες που αναλαμβάνουμε:

  • Επισκευή μητρικής πλακέτας
  • Αντικατάσταση οθόνης.
  • Αλλαγή χαλασμένου σκληρού δίσκου και επαναφορά λειτουργικού.
  • Εγκατάσταση προγραμμάτων .
  • Παραμετροποίηση περιφερειακών όπως Barcode scanner και Printer.
  • Online σύνδεση με τον υπολογιστή του γραφείου.
  • Backup και ανάκτηση δεδομένων.
  • Εσωτερικός καθαρισμός του υπολογιστή για να λυθούν τα προβλήματα υπερθέρμανσης.
Επισκευη υπολογιστη Weeke