Επισκευές βιομηχανικών υπολογιστών Holzma

Αναλαμβάνουμε την επισκευή όλων των Power Controls των τεμαχιστικών μηχανών Holzma είτε για πρόκειται για τα παλαιότερα IPC (3000-4000-5000) είτε για τα νεότερα της Beckhoff.

Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά κάποιες από τις εργασίες που αναλαμβάνουμε:

  • Επισκευή μητρικής πλακέτας

  • Αντικατάσταση οθόνης.

  • Αλλαγή χαλασμένου σκληρού δίσκου και επαναφορά λειτουργικού.

  • Εγκατάσταση προγραμμάτων .

  • Ρύθμιση και παραμετροποίηση του Cadmatic (3 – 4 – 4.1)

  • Παραμετροποίηση περιφερειακών όπως Barcode scanner και Printer.

  • Online σύνδεση με τον υπολογιστή του γραφείου και αποστολή σχεδίων μέσω του Cutrite.

  • Backup και ανάκτηση δεδομένων.

  • Εσωτερικός καθαρισμός του υπολογιστή για να λυθούν τα προβλήματα υπερθέρμανσης.

  • Επισκευή και επαναπρογραμματισμός UPS.

Επισκευη βιομηχανικου υπολογιστη Holzma Windows XP
Επισκευη βιομηχανικου υπολογιστη Holzma