Επισκευές βιομηχανικών υπολογιστών

Επίσης αναλαμβάνουμε επισκευές βιομηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και controller κυρίως των οίκων Homag, Holzma, Weeke, Brandt, IMA, Schelling, SCM, Gabbiani αλλά και οποιασδήποτε άλλης εταιρίας.

Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά κάποιες από τις εργασίες που αναλαμβάνουμε:

  • Επισκευή μητρικής πλακέτας
  • Αντικατάσταση οθόνης.
  • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος σύμφωνα με της προδιαγραφές του κατασκευαστή.
  • Εγκατάσταση προγραμμάτων.
  • Παραμετροποίηση τιμών CNC.
  • Backup και ανάκτηση δεδομένων.
Επισκευή βιομηχανικών υπολογιστών