Επισκευές βιομηχανικών υπολογιστών Homag

Αναλαμβάνουμε την επισκευή όλων των Homag power controls όπως για παράδειγμα του Power Control PC22 και του νεότερου Power Control PC85.

Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά κάποιες από τις εργασίες που αναλαμβάνουμε:

  • Επισκευή μητρικής πλακέτας
  • Αντικατάσταση οθόνης.
  • Αλλαγή χαλασμένου σκληρού δίσκου και επαναφορά λειτουργικού.
  • Εγκατάσταση προγραμμάτων .
  • Παραμετροποίηση περιφερειακών όπως Barcode scanner και Printer.
  • Backup και ανάκτηση δεδομένων.
  • Online σύνδεση με τον υπολογιστή γραφείου
Επισκευη βιομηχανικου υπολογιστη Homag 85
Επισκευη βιομηχανικου υπολογιστη Homag